KLIK HIER VOOR 4 UUR GRATIS COACHING: VOOR MENSEN MET MAX. MBO-2 (STAP ONTWIKKELADVIES).

Wat is de geheime interviewtechniek van de recruiter?

Home/Solliciteren/Wat is de geheime interviewtechniek van de recruiter?

Wat is de geheime interviewtechniek van de recruiter?

Het is goed om je te beseffen dat de meeste recruiters en andere selecteurs het sollicitatiegesprek voorbereiden via een vaststaand format. Dit format ga ik met je delen, zodat je goed weet wat je kunt verwachten tijdens je sollicitatiegesprek. Een een goede voorbereiding zorgt er voor dat je met zelfvertrouwen je gesprek in gaat. En meer zelfvertrouwen, betekent sneller een nieuwe baan!

FORMAT

 1. Opening

 • De selecteur zal je proberen op je gemak te stellen
 • De selecteurs stellen zichzelf voor
 • Zij zullen je stimuleren zelf vragen te stellen (ben daar op voorbereid)
 • Ze leggen de opbouw van het gesprek uit

2. Informatie-uitwisseling

 • Wees voorbereid op de vraag: wat weet je al over het bedrijf?
 • Vervolgens zullen ze dit zelf aanvullen
 • Selecteurs zijn nieuwsgierig waarom je nu net voor hun bedrijf wilt werken, dus bereid je voor op de vraag: Wat spreekt je aan in ons bedrijf? Wat is je motivatie om hier te werken

3. Wie ben jij? 

 • In deze fase krijg je vragen over wie jij bent als persoon. Dit gaat bijna altijd volgens een vaste methode: DE STARR-METHODIEK*

4. Zelf vragen stellen

De recruiter/selecteur zal vragen: Wat voor vragen heb jijzelf nog?

Vragen kunnen gaan over:

 • Werkzaamheden
 • Met wie je gaat samenwerken
 • Manier van omgaan met elkaar (bedrijfscultuur)
 • Verwachtingen die je hebt ten aanzien van de functie

 5. Afronding

Wees voorbereid op vragen als:

 • Wat vind je van de baan? Ben je er nog steeds voor in?
 • Per wanneer ben je beschikbaar?
 • Heb je vakantieplannen voor de komende weken?
 • Heb je nog andere sollicitatieprocedures lopen? Hoever zit je in de procedure?

Wat je zelf nog kunt zeggen:

 • Informeer naar de verdere procedure. Wanneer kun je een antwoord verwachten?
 • Bedank de selecteur voor het gesprek
 • Eventueel: is het mogelijk de werkplek te zien?

*STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie

starr-2

 

Wat wordt hiermee bedoeld?

Deze methode wordt ingezet zodat jij jezelf kunt bewijzen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Gedrag uit het recente verleden is namelijk de beste voorspeller van  toekomstig gedrag.

Door te laten zien wat je hebt meegemaakt, hoe je hebt gereageerd, wat je hebt gedaan en wat het resultaat was, kun je aantonen dat jij voldoet aan het gevraagde profiel.

Hoe kun jij je voorbereiden op deze STARR- methode?

Ga ten eerste de vacaturetekst analyseren, bedenk voor jezelf welke vragen ze kunnen stellen op basis van deze tekst. Welke belangrijke elementen zie je en waar verwacht jij vragen over te krijgen. Bedenk dan voor jezelf bij al deze elementen voorbeelden vanuit vorige werkervaringen, stages, opleidingen, privé, het maakt niet uit… zolang jij maar laat zien dat je een concrete situatie hebt. Vervolgens laat je weten wat jouw rol was binnen deze situatie, hoe je dit hebt aangepakt en wat het resultaat is geweest.

Bijvoorbeeld… Situatie

In de vacaturetekst wordt aangegeven dat je initiatiefrijk moet zijn. De vraag die je hier kan verwachten is natuurlijk: “Zijn er momenten waarop jij ongevraagd met nieuwe voorstellen bent gekomen? En omdat jij deze vraag al zag aankomen en je je goed hebt voorbereid, kun jij antwoord geven met een voorbeeld.

“Ja, dat kan ik zeker. Tijdens mijn vorige baan was ik naast mijn huidige functie ook trainer. Ik zou meedraaien in het team omdat er zoveel vraag naar was. Toen ik de trainingen eenmaal ging bestuderen zag ik dat deze zeker voor verbetering vatbaar waren. Ik ben dan ook naar mijn manager gestapt om te vragen of ik de trainingen mocht herschrijven.

Taak

“Op basis van het gesprek werd ik aangesteld als coördinator en mocht samen met het team de trainingen optimaliseren. Ik heb nieuwe voorstellen gedaan en deze besproken met het team.

Actie

“Na het bereiken van overeenstemming heb ik de trainingen aangepast. Dit bestond uit het maken van nieuwe powerpoints, toevoegen van filmmateriaal en het herschrijven van de tekst.

Resultaat

“Het resultaat was dat we door de trainingen zeer positieve feedback kregen van de deelnemers. De tevredenheid is van een 7 naar een 8,5 gegaan. Ook het team had weer nieuwe energie gekregen door alle positieve feedback die we kregen.

Reflectie

Ik kijk hier op terug als een positieve ervaring waarbij ik heb kunnen laten zien wat ik in mijn mars heb. Dit is ook teruggekomen in mijn beoordeling :-).

 

Neem het heft in eigen hand met deze methode

Je kan heel goed zelf deze STARR methode toepassen binnen je eigen sollicitaties. Door direct al te gaan vertellen aan de hand van voorbeeldsituaties en wat je hebt bereikt, neem je voor hen deze stap uit handen. Op deze manier ga je ook een echt gesprek aan, in plaats van antwoorden te geven op de vragen.

Belangrijk!

Bereid de voorbeelden thuis goed voor. Niet in je hoofd maar op papier!

Heel veel mensen denken dat ze zo de voorbeelden uit hun mouw kunnen schudden. Maar de praktijk laat anders zien. Het gebeurd regelmatig dat mensen een blackout krijgen, niet goed uit hun woorden komen, of een onvolledig antwoord geven.

De STARR werkt 2 kanten op qua voorbereiding:

 1. Je pakt de vacaturetekst en bekijkt welke competenties er worden gevraagd en bedenkt daar voorbeelden bij.
 2. Je schrijft voor jezelf een aantal successen op en gaat daarna kijken welke competenties er uit je verhaal blijken.
 • Wanneer was je echt trots op jezelf?
 • Wat was de situatie?
 • Wat moest je heel goed kunnen om dat succes te behalen?

Opdracht:

Na het lezen van deze blog pak je meteen je pen en papier en maak een beschrijving van 2 situaties (werk en/of privé) waar je succes mee hebt gehad of waar je tevreden over bent. Beschrijf deze verhalen uit volgens de STARR.

Ga vervolgens per verhaal na welke competenties je nodig hebt gehad om tot dit goede resultaat te komen.

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Geef een reactie